ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Debata o nierównościach

22 maja 2018 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, we współpracy z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie organizuje debatę na temat roli nauczycieli w przeciwdziałaniu nierówności w dostępie do edukacji. Debata jest jedną z kilku organizowanych w Polsce, koordynowanych przez Fundację Obywatele dla Edukacji. Celem projektu jest wpływanie na tworzenie polityk publicznych w zakresie edukacji i opracowywanie dyrektyw dla wyznaczania kierunków zmian z oświacie. W debacie wezmą udział: nauczyciele, młodzi ludzie, dyrektorzy szkół, rodzice i przedstawiciele samorządu lokalnego. Każda z grup będzie debatować przy swoim stoliku przez ok. 30 minut i przeprowadzi diagnozę problemu (nierówności w dostępie do edukacji). W drugiej części debaty, uczestnicy wypracują rekomendacje, które następnie zostana przedstawione samorządom, szkołom i Ministerstwu Edukacji Narodowej.