Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Debata w SZANSIE

Dziś, 22 maja, wspólnie z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny, zorganizowaliśmy debatę na temat roli nauczycieli w niwelowaniu barier edukacyjnych i nierówności w dostępie do edukacji, doświadczanych przez dzieci i młodych ludzi, pochodzących głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W debacie udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Głogowa, Starostwa Powiatowego oraz instytucji miejskich i powiatowych, dyrektorzy i dyrektorki szkół, nauczyciele i pedagodzy, uczniowie i uczennice oraz rodzice. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki wypracowali rekomendacje, które zostaną przekazane między innymi Ministerstwu Edukacji Narodowej. Debata organizowana była w ramach projektu „Plan dla Edukacji” realizowanego przez Fundację Przestrzeń dla Edukacji z Warszawy. W Polsce, oprócz Głogowa, podobne debaty odbywają się w 3 innych miastach.