ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności w skrócie

Administratorem powierzonych danych jest Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z siedzibą w Głogowie, ul. Perseusza 13.

NIE PRZEKAZUJEMY DANYCH

Nigdy nie przekazujemy danych innym organizacjom czy instytucjom. Prosimy cię tylko o podanie danych w celu zapisania się na Newsletter, wypełnienia formularza zgłoszenia na konferencję czy szkolenie.  Możemy jednak być zobligowani do przekazania twoich danych w sytaucjach, które dopuszcza prawo, np. w przypadku popełnienia przestępstwa. Dane przekazane przez formularz zapisu na Newsletter oraz moduł FaniPay.pl sa administrowane przez firmy zewnętrzne.

MASZ PRAWA

Zawsze masz prawo wglądu w swoje dane, możesz je modyfikowac, sprostować oraz usunąć. Wystarczy do nas napisać na adres admin@szansa.glogow.pl. W emailu prosimy cię o dokładną informację, co chcesz, abyśmy zrobili z twoimi danymi. Masz prawo do bycia zapomnianym/zapomnianą – wszystkie twoje dane zostana usunięte bez żadnego śladu na naszych serwerach. Masz prawo do bycia traktowanym/traktowana z szacunkiem, z poszanowaniem twojej godności. Masz prawo wnieść skarge przeciwko nam, jeśli uważasz, że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych. 

CHRONIMY TWOJE DANE

Nasze strony sa zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa SSL. Oznacza to, że dane które nam przekazujesz są szyfrowane i nie moga być odczytane przez inne osoby, np. gdy zapisujesz sie na szkolenie poprzez formularz online.

PLIKI COOKIES

Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek), abyś mógł/mogła szybciej i sprawniej korzystać ze strony. Pamiętaj, że zawsze możesz je kontrolować i zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie używała plików cookies

Pełen tekst polityki prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z siedzibą w Głogowie, ul. Perseusza 13, wpisane do do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000048342, NIP: 6933391854, Regon: 390684967. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych
5. Dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na stronach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
6. Nigdy nikomu nie przekazujemy twoich danych, chyba że obligują nas do tego przepisy prawa, np. w przypadku popełnienia przestępstwa
§2. Administrator Danych
1. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest administratorem twoich danych.
2. Jesteśmy także administratorem osób zapisanych na newsletter.
3. Dane (adres email) przekazane podczas zapisywania się na Newsletter są także przechowywane na serwerach firmy The Rocket Science Group (MailChimp), LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, które jest administratorem twoich danych. Mamy także dostęp to tych danych. Nie prosimy cie o żadne dane, oprócz twojego adres email. Tylko od ciebie zależy, czy chcesz przekazać inne dane.
4. Dane przekazane w procesie wpłacania darowizny są administrowane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia formularza zapisu na szkolenie czy inne działania Stowarzyszenia
e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli  zapisałeś się na newsletter,
f. w zakresie przekazania darowizny przez moduł FaniPay.pl dostępny na naszych stronach
4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@szansa.glogow.pl
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zaprzestaniu korzystania z serwisu tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. Mamy prawo udostępniać twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Nie udostepniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§3. Pliki cookies
1. Witryna szansa.glogow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Nie korzystamy z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej organizacji w celu optymalizacji działań.
4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. . Masz w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.