Kompleksowa pomoc dla dzieci i rodziców w CPD

Wsparcie dla Ukrainy

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodziezy SZANSA od września 2022 do sierpnia 2023. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci i ich opiekunów (prawnych, faktycznych), w tym osób z Ukrainy znajdujących się w sytuacji kryzysu poprzez zapewnienie im specjalistycznej i kompleksowej pomocy w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie.
Założeniem projektu jest wsparcie dzieci (do lat 18) posiadających obywatelstwo polskie oraz dzieci z doświadczeniem uchodźczym.
Grupą odbiorczą są także ich opiekunowie/rodzice (prawni, faktyczni), którzy poprzez zaangażowanie w proces wsparcia dzieci będą w stanie pomóc w przywracaniu zdrowia psychicznego/emocjonalnego dzieci.

Działania w projekcie

1. Konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, psychoterapeutyczne, prawne, inne)
2. Pomoc psychiatry dziecięcego
3. Zajęcia grupowe terapeutyczne dla dzieci/młodzieży
4. Grupowe działania wspierające dla dzieci/młodzieży/osób dorosłych: organizacja ”safe spaces”.
5. Pomoc w nauce dla dzieci z trudnościami szkolnymi
6. Nauka języka polskiego z wykorzystaniem własnych opracowań. Przewidziana jest też forma online, ponieważ wiele osób przybyłych z Ukrainy mieszka na wsiach, ma trudności z dojazdem
7. Superwizja zespołu
8. Administracja i zarządzanie

Skip to content