Komu i jak pomagamy?

Pracujemy z dziećmi, które doświadczyły przemocy fizycznej, emocjonalnej, były zaniedbywane, wykorzystywane seksualnie.

Pomagamy dzieciom z myślami lub zachowaniami samobójczymi. Zgłaszają się do nas dzieci w sytuacji żałoby, po stracie kogoś bliskiego.

Pracujemy z osobami do lat 18 i ich wspierającymi rodzicami i / lub opiekunami. Każde dziecko potrzebuje dorosłego, aby wyjść ze swojej trudnej sytuacji.

Jak pomagamy?

Najpierw rozpoznajemy jakiej pomocy potrzebuje dziecko, jak możemy pomóc jego rodzicom i / lub opiekunom.
Osoby pierwszego kontaktu przeprowadzają wywiad, wypełniają formularze rejestracyjne, umawiają pierwsze spotkanie z psychologiem. Przed podjęciem decyzji i działań dotyczących dziecka zawsze bierze się pod uwagę najlepiej pojęty interes dziecka oraz wpływ decyzji/działań na ten interes

Psycholog podczas rozmowy ocenia potrzebę podjęcia interwencji oraz udzielenie niezbędnego wsparcia

Sytuacja zgłoszona do CPD jest omawiana na spotkaniu interdyscyplinarnego zespołu planującego. W jego skład wchodzą psycholodzy, prawnik, psychiatra dziecięcy, pracownik socjalny, terapeuta grupowy, dyrektor CPD. Na spotkaniu zespołu ustalana jest ścieżka pomocy

Sytuacja dziecka jest systematycznie monitorowana podczas kolejnych posiedzeń zespołu

Skip to content