Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 888 381 047 (BIURO), +48 888 586 246 (CPD)
kontakt@szansa.glogow.pl

OpenLab

Otwarte Pracownie Twórcze

Otwarte Pracownie Twórcze to działania angażujące zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do wspólnych działań społecznych. Poprzez działania twórcze, edukację obywatelską dążymy do tego, aby dzieci i młodzież mogły rozwijać swój potencjał społeczny. OPT to cykliczne zajęcia, których celem jest rozwój pasji, zainteresowań ludzi, ale także, a nawet przede wszystkim, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na wspólnym celu. 
Rezultaty Otwartych Pracowni Twórczych przyczynią się do stworzenia miejsca działań twórczych, gdzie uczestnicy będą zarówno twórcami jak i odbiorcami, ale również kreatorami zmian lokalnych.
Działania koncentrują się głównie na zajęciach warsztatowych dotyczących rozwijania wrażliwości artystycznej uczestników i animacji w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców miasta. Warsztaty twórcze odbywają się w kilku pracowniach artystycznych: eko-stolarka, fotografia, rysunek czy krawiectwo. Formuła otwartych pracowni zakłada ciągły nabór w czasie trwania projektu.
Naszym docelowym staraniem jest realizacja idei „upcyklingu” czyli powtórnego przetworzenia odpadu, surowca. Przykładem upcyklingu jest produkcja toreb z plandek samochodowych czy bannerów reklamowych. W ramach projektu stworzone zostaną dzieła artystyczne (obrazy, rysunki, fotografie),również o charakterze użytkowym (stroje, meble).

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

STRONA NA FACEBOOKU STRONA INTERNETOWA

Projekt jest finansowany przez Gminę Miejską Głogów