Szansa na lepsze – rozwój poradnictwa specjalistycznego

Wzmocnienie działań i rozwój organizacji

Projekt „Szansa na lepsze – rozwój poradnictwa specjalistycznego” ma na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu usług poradniczych dla naszych odbiorców. 
Głównym powodem realizacji projektu jest potrzeba wzmocnienia działań i rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA poprzez standaryzację świadczonych usług poradniczych. Wprowadzone standardy przyczynią się do większej widoczności i wiarygodności naszych działań.

Działania w trzech obszarach

1

Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Modernizacja pomieszczeń, informatyzacja zarządzania, podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa i kadry zarządzającej, standaryzacja usług

2

Wsparcie realizacji usług poradniczych

Realizacja usług poradniczych

3

Edukacja – upowszechnienie – integracja

Kampania społeczna i konferencja

Odbiorcy działań

Odbiorcy specjalistycznych usług poradniczych oferowanych w Stowarzyszeniu SZANSA – będą mogli korzystać z poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego i poradnictwa w zakresie pomocy socjalnej oraz innego rodzaju poradnictwa zgodnie z potrzebami grupy odbiorczej. Poradnictwo będzie świadczone także w języku ukraińskim. Z porad będą mogli korzystać mieszkańcy województwa dolnośląskiego, pobliskich powiatów w województwie lubuskim i wielkopolskim, także osoby z Ukrainy.

Pracownicy Stowarzyszenia SZANSA świadczący specjalistyczne usługi z zakresu poradnictwa będą mogli skorzystać z kursów i szkoleń, które będą zwiększać umiejętności w zakresie poradnictwa oraz/lub będą kończyć się uzyskaniem kwalifikacji (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Wszelkie formy podnoszenia kompetencji będą dotyczyć obszaru pracy z dzieckiem w kryzysie, dzieckiem pokrzywdzonym przestępstwem i jego rodziną. Co najmniej 7 osób z zespołu Stowarzyszenia weźmie udział w wymienionych wyżej formach edukacyjnych.

Społeczność lokalna –  Przewiduje się zrobienie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej roli poradnictwa i korzystania z pomocy psychologicznej, wsparcia prawnego, poradnictwa pedagogicznego, które może zapobiec kryzysom i pomóc rodzinie/dziecku w kryzysie. Kampania będzie organizowana na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego (powiat nowosolski, wschowski) i wielkopolskiego (powiat leszczyński).

Instytucje i organizacje pracujące na terenie realizacji projektu z dzieckiem i rodziną, w tym grupy zawodowe mające w swojej pracy kontakt z dzieckiem i rodziną. Dla tej grupy planowane są porady, działania edukacyjne i konsultacje z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Takie formy poradnictwa są szczególnie potrzebne nauczycielom, pedagogom, którzy mając codzienny kontakt z dzieckiem mogą zaobserwować i dowiedzieć się o trudnościach w rodzinie dziecka. Często zdarza się, że nauczyciele potrzebują konsultacji lub specjalistycznej porady jak zareagować np. na sytuację przemocy w rodzinie dziecka. Dla tej grupy przeznaczone są także działania w ramach kampanii i konferencja. Przewiduje się, że z ww. form wsparcia skorzysta co najmniej 20 instytucji, które w swojej prac mają kontakt z dzieckiem i rodziną

Skip to content