Zrealizowane projekty

New Genderation

Głównym celem projektu NewGenderation jest przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć wśród dzieci i młodzieży.
Działania projektu adresowane były do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 18 lat w Głogowie i okolicach.

Projekt był realizowany od listopada 2017 do stycznia 2020.

Dowiedz się więcej

Projekt STAR

STAR (Stand Together Against Racism) to trzyletni projekt realizowany we współpracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z organizacjami: Cazalla Intercultural z Hiszpanii, Pro-European Network z Bułgarii i REDU z Włoch. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. niewidzialnego rasizmu i różnym formom nietolerancji w życiu młodych ludzi, w tym mowie nienawiści w internecie.

Projekt był realizowany od grudnia 2017 do maja 2021.

Dowiedz się więcej

Zareaguj – pomożesz

Od lipca do grudnia 2020 Stowarzyszenie SZANSA realizowało projekt „Zareaguj-pomożesz – przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) doświadczających przemocy” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Projekt „Zareaguj-pomożesz” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie możliwości ochrony OzNI przed przemocą na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego, z możliwością rozszerzenia działań na kolejne powiaty.

Dowiedz się więcej
Skip to content