Porozumienie bez przemocy w pracy z młodzieżą

W dniach 1-2 października 2022 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA organizuje szkolenie na temat porozumienia bez przemocy w pracy z młodzieżą.

Data: 1-2 października 2022 (10:00 – 15:00) – udział w obu dniach szkoleniowych jest obowiązkowy

Miejsce: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, ul. Perseusza 13

Dla kogo: nauczyciele / nauczycielki, osoby pracujące z młodymi ludźmi w szkołach / placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych

Czy szkoła / placówka oświatowa to miejsce, w którym powinniśmy komunikować innym swoje głębokie potrzeby i próbować zrozumieć ich emocje? Oczywiście, że tak!

Praca z młodymi ludźmi to przede wszystkim budowanie relacji opartych na szacunku, empatii i szczerości. Dzięki tym relacjom jesteśmy w stanie lepiej rozpoznawać i reagować na takie zjawiska, jak przemoc czy dyskryminacja. Jesteśmy w stanie lepiej wspierać młodych ludzi. Stosowanie porozumienia bez przemocy jest sygnałem dla drugiej osoby, że ją szanujemy, traktujemy godnie i chcemy zbudować dla niej bezpieczny grunt do wspólnego funkcjonowania. Umiejętności porozumienia bez przemocy można (a nawet trzeba) się nauczyć. Możesz się tego nauczyć podczas organizowanego przez nas szkolenia. Szkolenie ma charakter warsztatowy – będzie trochę teorii i bardzo dużo praktyki. 

Cele szkolenia: 

 • nabycie umiejętności rozpoznania własnych potrzeb, jako warunek konieczny do sprawnej komunikacji na bazie potrzeb młodych ludzi; 
 • poznanie skutecznych i bezpiecznych  sposobów wyrażania siebie, swoich obserwacji, uczuć, potrzeb, próśb (poznanie rzeczywistej różnicy między prośbą a żądaniem);
 • poznanie skutecznego sposobu empatycznego słuchania drugiej osoby.
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie w wyrażaniu siebie poprzez możliwość uzyskania pozytywnych informacji zwrotnych; 
 • kształtowanie umiejętności współpracy

Podczas szkolenia osoby uczestniczące:

 • poznają metodę / filozofię i umiejętności porozumiewania się w stylu NVC (porozumienia bez przemocy) w codziennym życiu i w pracy, szczególnie z młodymi ludźmi; 
 • poznają fenomen budowania świadomego kontaktu z innymi osobami (poznają model NVC w oparciu o przejrzysty schemat „Kroków do kontaktu” Zofii i Karstena Schacht – Petersen); 
 • będą miały możliwość rozwinięcia słownictwa i języka, który pomaga wyrażać uczucia i potrzeby oraz wychwytywać sygnały o potrzebach u rozmówcy; 
 • poznają też fenomen powtarzających się aktów agresji, jako tragicznego sposobu wyrażania i zaspokajania potrzeb; 
 • zdobędą umiejętność zmiany nawyków językowych, które blokują kontakt i porozumienie, a rozwijają agresję; 
 • nauczą się rozpoznawania różnicy między reaktywnością a reakcją; 
 • uświadomią sobie wartość wyrażania gniewu (wobec siebie, innych – krzyk w tzw. „języku żyrafy”); 
 • poznają różnicę między potrzebami a strategiami ich zaspokajania – brak tej świadomości często prowadzi do nieporozumień i nie daje satysfakcjonujących wyników rozmowy); 
 • poznają sposoby formułowania skutecznej prośby wobec innych w oparciu o znajomość różnicy między prośbą a żądaniem (prośba o kontakt i reakcję, a prośba o działanie). 

Na szkolenie trzeba się zapisać poprzez formularz dostępny TUTAJ do 28 września 2022.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Skip to content