Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 888 381 047 (BIURO), +48 888 586 246 (CPD)
kontakt@szansa.glogow.pl

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. W naszej pracy kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażujemy działania całego środowiska, aby skuteczniej chronić dzieci i młodych ludzi przed przemocą.