ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Nasz zespół

Najważniejszy jest zespół…

SZANSA skupia profesjonalistów wielu dziedzin. W Stowarzyszeniu pracują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, lekarze, pracownicy socjalni. Dzięki temu pomoc osobom potrzebującym świadczona jest w sposób kompleksowy i multidyscyplinarny. Ważnym aspektem pracy Stowarzyszenia jest działalność wolontariatu młodzieżowego, który miedzy innymi poprzez edukację rówieśniczą jest w stanie dotrzeć do młodzieży w sposób dla niej zrozumiały, przystępny i atrakcyjny i stać się wzorcem pozytywnego wpływu na zmianę postaw i zachowań rówieśniczych.

Zarząd Stowarzyszenia

Zdodnie ze Statutem Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Zarząd składa się z nastepujących osób:

Anna Lechowska

Prezes Stowarzyszenia

Dariusz Grzemny

Wiceprezes Stowarzyszenia

Alina Ostrowska Jarzyna

Wiceprezes Stowarzyszenia

Urszula Zygiel

Członek Zarządu

Sebastian Górski

Członek Zarządu

Pracownicy i współpracownicy

Dominika Błaszczyk, Renata Bułkowska, Krystyna Szmagaj-Graniasta, Daria Chmielińska, Beata Kamińska, Patrycja Kamińska, Magdalena Kruszewska, Maciej Kupś, Leszek Lechowski, Elżbieta Leszczyńska, Dariusz Mikołajewicz, Agnieszka Mrozkowiak, Magdalena Naparło, Oliwia Nogacka, Patrycja Pawłowska, Paweł Ruchel, Martyna Rybka, Marek Sawko, Anna Skrzyniarz, Natalia Tomczak, Bożena Uznańska, Wanda Woźniak, Łukasz Zygiel