ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Nasz zespół

SZANSA skupia profesjonalistów wielu dziedzin. W Stowarzyszeniu pracują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, lekarze, pracownicy socjalni. Dzięki temu pomoc osobom potrzebującym świadczona jest w sposób kompleksowy i multidyscyplinarny. Ważnym aspektem pracy Stowarzyszenia jest działalność wolontariatu młodzieżowego, który miedzy innymi poprzez edukację rówieśniczą jest w stanie dotrzeć do młodzieży w sposób dla niej zrozumiały, przystępny i atrakcyjny i stać się wzorcem pozytywnego wpływu na zmianę postaw i zachowań rówieśniczych.

ZARZĄD

Danuta Anna Lechowska
Prezes Stowarzyszenia
Alina Ostrowska-Jarzyna
Wice-Prezes Stowarzyszenia
Dariusz Grzemny
Wice-Prezes Stowarzyszenia
Sebastian Górski
Członek Zarządu Stowarzyszenia
Urszula Zygiel
Członek Zarządu Stowarzyszenia
PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY
Dominika Błaszczyk, Renata Bułkowska, Krystyna Szmagaj-Graniasta, Beata Kamińska, Patrycja Kamińska, Magdalena Kruszewska, Maciej Kupś, Leszek Lechowski, Elżbieta Leszczyńska, Natalia Tomczak, Agnieszka Mrozkowiak, Magdalena Naparło, Oliwia Nogacka, Patrycja Pawłowska, Paweł Ruchel, Martyna Rybka, Marek Sawko, Anna Skrzyniarz, Bożena Uznańska, Wanda Woźniak, Łukasz Zygiel