Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 888 381 047 (BIURO), +48 888 586 246 (CPD)
kontakt@szansa.glogow.pl

Nasz zespół

Najważniejszy jest zespół…

SZANSA skupia profesjonalistów wielu dziedzin. W Stowarzyszeniu pracują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, lekarze, pracownicy socjalni. Dzięki temu pomoc osobom potrzebującym świadczona jest w sposób kompleksowy i multidyscyplinarny. Ważnym aspektem pracy Stowarzyszenia jest działalność wolontariatu młodzieżowego, który miedzy innymi poprzez edukację rówieśniczą jest w stanie dotrzeć do młodzieży w sposób dla niej zrozumiały, przystępny i atrakcyjny i stać się wzorcem pozytywnego wpływu na zmianę postaw i zachowań rówieśniczych.

Zarząd Stowarzyszenia

Zdodnie ze Statutem Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Zarząd składa się z nastepujących osób:

Anna Lechowska

Prezes Stowarzyszenia

Dariusz Grzemny

Wiceprezes Stowarzyszenia

Alina Ostrowska Jarzyna

Wiceprezes Stowarzyszenia

Pracownicy i współpracownicy

Jędrzej Bajer, Dominika Błaszczyk, Krystyna Szmagaj-Graniasta, Daria Chmielińska, Magdalena Kruszewska, Leszek Lechowski, Elżbieta Leszczyńska, Magdalena Naparło, Oliwia Nogacka, Patrycja Pawłowska, Bożena Piróg, Adam Pogorzelski, Agata Pona, Anna Skrzyniarz, Piotr Śliwak, Krzysztof Ślusarek, Natalia Tomczak, Bożena Uznańska, Wanda Woźniak