Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Nasz zespół

Przywracamy dzieciństwo

Zarząd Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Zarząd składa się z następujących osób:

Anna Lechowska

Prezeska Zarządu

Alina Ostrowska-Jarzyna

Wiceprezeska Stowarzyszenia

Dariusz Grzemny

Wiceprezes Stowarzyszenia

Osoby pracujące i współpracujące

SZANSA skupia profesjonalistów wielu dziedzin. W Stowarzyszeniu pracują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, lekarze, pracownicy socjalni. Dzięki temu pomoc osobom potrzebującym świadczona jest w sposób kompleksowy i multidyscyplinarny. Ważnym aspektem pracy Stowarzyszenia jest działalność dla młodzieży i z młodzieżą, która między innymi poprzez edukację rówieśniczą jest w stanie dotrzeć do młodzieży w sposób dla niej zrozumiały, przystępny i atrakcyjny i stać się wzorcem pozytywnego wpływu na zmianę postaw i zachowań rówieśniczych.

Jędrzej Bajer

Obsługa informatyczna, Inspektor danych osobowych

Anna Błaszczyk

Pracownik młodzieżowy

Dominika Błaszczyk

Specjalistka ds. Edukacji

Hubert Fornalik

Psycholog

Patrycja Górska

Specjalistka ds. pierwszego kontaktu

Paulina Kowalczyk-Burek

Psychoterapeutka

Magdalena Kruszewska

Prawniczka

Natalia Kucharczyk

Psychiatra dziecięcy

Leszek Lechowski

Prawnik

Elżbieta Leszczyńska

Pomoc w nauce

Aneta Mazurkiewicz

Pracownik socjalny

Katarzyna Musielak-Głazowska

Psycholożka

Magdalena Naparło

Pomoc w nauce

Oliwia Nogacka

Specjalistka ds. pierwszego kontaktu

Joanna Pawłowska

Socjoterapeutka

Agata Pona

Psychoterapeutka

Martyna Rybka

Dyrektorka Centrum Pomocy Dzieciom

Kornela Strong-Dynak

Specjalistka ds. administracyjnych

Krystyna Szmagaj-Graniasta

Obsługa księgowa

Bożena Uznańska

Psycholożka

Wanda Woźniak

Psycholożka

Skip to content