Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Nasz zespół

Najważniejszy jest zespół…

SZANSA skupia profesjonalistów wielu dziedzin. W Stowarzyszeniu pracują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, lekarze, pracownicy socjalni. Dzięki temu pomoc osobom potrzebującym świadczona jest w sposób kompleksowy i multidyscyplinarny. Ważnym aspektem pracy Stowarzyszenia jest działalność wolontariatu młodzieżowego, który miedzy innymi poprzez edukację rówieśniczą jest w stanie dotrzeć do młodzieży w sposób dla niej zrozumiały, przystępny i atrakcyjny i stać się wzorcem pozytywnego wpływu na zmianę postaw i zachowań rówieśniczych.

Zarząd Stowarzyszenia

Zdodnie ze Statutem Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Zarząd składa się z nastepujących osób:

Anna Lechowska

Prezes Stowarzyszenia

Dariusz Grzemny

Wiceprezes Stowarzyszenia

Alina Ostrowska Jarzyna

Wiceprezes Stowarzyszenia

Pracownicy i współpracownicy

Jędrzej Bajer, Dominika Błaszczyk, Krystyna Szmagaj-Graniasta, Daria Chmielińska, Patrycja Kamińska, Adam Kopiec, Magdalena Kruszewska, Leszek Lechowski, Elżbieta Leszczyńska, Dorota Lewińska-Groszewska, Dariusz Mikołajewicz, Magdalena Naparło, Oliwia Nogacka, Bożena Piróg, Adam Pogorzelski, Agata Pona, Anna Skrzyniarz, Natalia Tomczak, Bożena Uznańska, Wanda Woźniak, Łukasz Zygiel