Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Szkolenie dla Trenerów i Trenerek

W dniach 12 – 14 października i 22 – 24 października piętnaścioro młodych ludzi wzięło udział w szkoleniu dla trenerów i trenerek dotyczącym przeciwdziałania rasizmowi, w tym niewidzialnemu rasizmowi. Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak: przyczyny i konsekwencje rasizmu, mowy nienawiści, mikroagresji i dyskryminacji, sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania wcześniej wspomnianym zjawiskom, edukacja o prawach człowieka, metody pracy z grupą oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć edukacyjnych. Młodzi trenerzy i trenerki przygotowali / przygotowały konspekty zajęć, które zostaną przeprowadzone w głogowskich szkołach.
Szkolenie było organizowane w ramach międzynarodowego projektu STAR – Stand Together Against Racism – który SZANSA realizuje razem z organizacjami Cazalla Intercultural (Hiszpania), PEN (Bułgaria) i REDU (Włochy). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+