Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Our mission

Przywracamy dzieciństwo

Misją Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie im w sytuacji kryzysu czy zagrożenia ich bezpieczeństwa. Pracujemy także z ich niekrzywdzącymi rodzicami i opiekunami, aby dać dzieciom i młodzieży szansę rozwoju i dążenia do dobrostanu. W naszej pracy kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażujemy działania całego środowiska, aby skuteczniej chronić dzieci i młodych ludzi przed przemocą.

Skip to content