Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

SZANSA dla dzieci w Głogowie

Przywracamy dzieciństwo

Celem projektu jest stworzenie lokalnego systemu pomocy dla dzieci krzywdzonych, dzieci w traumie.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie specjalistycznej i kompleksowej pomocy dla dzieci, które doświadczyły różnych form przemocy i dla ich opiekunów (prawnych, faktycznych) oraz poprzez stworzenie i implementację w Głogowie lokalnych rozwiązań zapobiegających krzywdzeniu dzieci.

Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób uchodźczych z Ukrainy i innych państw.

Działania w projekcie

– analizowanie poważnych przypadków krzywdzenia dzieci
– pomoc specjalistyczna (psychologiczna, terapeutyczna, psychiatryczna)
– pomoc w nauce dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym
– zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
– zajęcia wakacyjne dla uczestników zajęć grupowych
– regularne spotkania kobiet ukraińskich i polskich pod nazwą „Śniadanie kobiet”
– turniej gier dla dzieci
– sesje superwizyjne indywidualne i grupowe
– wsparcie psychospołeczne w ośrodkach zakwaterowania grupowego dla uchodźców ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci
– spotkania międzyinstytucjonalne w celu wypracowania współpracy wielodyscyplinarnej na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym
– materiały edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci dotyczące ochrony praw dziecka i możliwości szukania lokalnej pomocy dla dziecka w sytuacji kryzysu
– szkolenia, udział w konferencjach, płatnych formach podnoszenia kompetencji członków zespołu stowarzyszenia

Skip to content