Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Szkolenie dla trenerów / trenerek

Przywracamy dzieciństwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla trenerów / trenerek na temat rasizmu i tzw. niewidzialnego rasizmu

 W ramach projektu STAR, Stowarzyszenie dla Dzieci i Modzieży SZANSA organizuje szkolenie dla trenerów i trenerek. STAR (Stand Together Against Racism) to trzyletni projekt realizowany we współpracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z organizacjami: Cazalla Intercultural z Hiszpanii, Pro-European Network z Bułgarii i REDU z Włoch. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. niewidzialnego rasizmu i różnym formom nietolerancji w życiu młodych ludzi, w tym mowie nienawiści w internecie.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia dla trenerów i trenerek jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie edukacji pozaformalnej związanej z przeciwdziałaniem rasizmowi, w tym niewidzialnemu rasizmowi. Innym celem jest przygotowanie osób do pracy z młodzieżą w szkołach w powiecie głogowskim w ww. problematyce.


Uczestnicy i uczestniczki:
– nauczą się, czym jest niewidzialny rasizm i jak rozpoznawać jego przejawy
– poznają praktyczne metody pracy z młodymi ludźmi związane z przeciwdziałaniem rasizmowi, niewidzialnemu rasizmowi oraz mowie nienawiści
– zaplanują konkretne działania edukacyjne z młodzieżą


Uczestnicy i uczestniczki po szkoleniu poprowadzą zajęcia edukacyjne z młodzieżą w szkołach w powiecie głogowskim. Szkolenia zostaną zaplanowane i zorganizowane przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Za przeprowadzenie szkoleń trenerzy i trenerki otrzymają wynagrodzenie.


Szkolenie jest wyjazdowe. Wszystkie koszty związane z przejazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem pokrywa Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA.
Szkolenie jest nieodpłatne.


Daty:
Szkolenie odbędzie się w dwóch sesjach w nastepujących terminach:
12 – 14 października 2018
22 – 24 października 2018
Wszystkie zakwalifikowane osoby muszą wziąć udział w obydwu sesjach.


Kto może zgłosić się na szkolenie:
– osoby, które mają doświadczenie w pracy z młodzieżą jako nauczyciele/nauczycielki, trenerzy/trenerki, wolontariusze/wolontariuszki
– osoby, które ukończyły 16 lat
– osoby, które są zainteresowane tematyką szkolenia


REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Skip to content