Czy z młodymi…

Od 1 października 2021 zaczynamy nowy projekt „Czy z młodymi wszystko w porządku?” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz wsparcie młodych ludzi (szczególnie LGBTIQ) w radzeniu sobie z konsekwencjami tych zjawisk. Dowiedzcie się więcej na tej stronie.

Skip to content