Czy z młodymi wszystko w porządku?

Nowy projekt przeciwko przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu

Celem projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?” jest zwiększenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz wsparcie młodych ludzi w radzeniu sobie z konsekwencjami tych zjawisk.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA od października 2021 do marca 2023.

Działania w projekcie

Wszystkie działania w projekcie zawarte są w trzech blokach tematycznych

EDUKACJA

Przygotowanie wspólnie z nauczycielami / nauczycielkami oraz  młodymi ludźmi platformy edukacyjnej dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz webinary i szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek.

AKCJA – REAKCJA

Kampania społeczna dla młodych ludzi na temat przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu stworzona przez młodych ludzi. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży, nauczycieli i nauczycielek (w tym grupy samopomocowe)

PARTYCYPACJA

Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży; opracowanie rekomendacji do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy; ewaluacja projektu

Skip to content