Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Czy z młodymi wszystko w porządku?

Przywracamy dzieciństwo

Projekt przeciwko przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu

Celem projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?” było zwiększenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz wsparcie młodych ludzi w radzeniu sobie z konsekwencjami tych zjawisk.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA od października 2021 do maja 2023.

Działania w projekcie

Wszystkie działania w projekcie zawarte są w trzech blokach tematycznych

EDUKACJA

Przygotowanie wspólnie z nauczycielami / nauczycielkami oraz  młodymi ludźmi platformy edukacyjnej dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz webinary i szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek.

AKCJA – REAKCJA

Kampania społeczna dla młodych ludzi na temat przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu stworzona przez młodych ludzi. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży, nauczycieli i nauczycielek (w tym grupy samopomocowe)

PARTYCYPACJA

Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży; opracowanie rekomendacji do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy; ewaluacja projektu

Skip to content