ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Seminarium nt. rasizmu

W dniach 14 – 16 maja, w ramach projektu STAR (Stand Together against Racism) organizujemy seminarium eksperckie na temat rasizmu i „niewidzialnego” rasizmu. Podczas spotkania, w którym udział biorą przedstawiciele naszych organizacji partnerskich z Hiszpanii, Bułgarii i Włoch, analizujemy rezultaty badań, które przeprowadziliśmy w 4 krajach. Badania dotyczą postrzegania zachowań rasistowskich przez młodzież, ich własnych doświadczeń z rasizmem oraz potrzeb związanych z przeciwdziałaniem rasizmowi i innym formom nietolerancji i dyskryminacji. Podczas seminarium wypracujemy metody pracy, które potem zastosujemy w działaniach projektu na poziomie lokalnym.