Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 888 381 047 (BIURO), +48 888 586 246 (CPD)
kontakt@szansa.glogow.pl

Wymiana młodzieżowa na Łotwie

W dniach 03-14 czerwca ośmioosobowa grupa naszych wolontariuszy brała udział w wymianie młodzieżowej pt. „To live with music and theater” zorganizowaną przez łotewskie Stowarzyszenie „Bernu un jauniesu centrs Dari Vari” w malowniczej miejscowości Aglona na Łotwie.
W wymianie wzięły udział 4 kraje: Łotwa, Litwa, Estonia oraz Polska, łącznie 32 uczestników i 8 liderów.
Podczas wymiany młodzieżowej uczestnicy prezentowali tradycję swoich krajów – stroje ludowe, tańce, śpiewy, historię oraz jedzenie w związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia powstania Łotwy, Litwy i Estonii oraz 100-lecia niepodległości Polski. Częścią wymiany było stworzenie sztuki teatralnej upamiętniającej to wydarzenie.
Wymiany młodzieżowe, takie jak ta, dają młodym ludziom dużo radości, szansę rozwoju i poznania siebie oraz sprawdzenia się w innych rolach. Otwarcie się na obce kultury oraz posługiwanie się językiem obcym dla wielu młodych ludzi jest nowym doświadczeniem.