Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Zareaguj – Pomożesz

Przywracamy dzieciństwo

Przeciwdziałanie dyskryminacji osób
z niepełnosprawnością
intelektualną doświadczających przemocy

Niepełnosprawność intelektualna jest czynnikiem ryzyka doznawania przemocy. Dostępne badania wskazują, że osoby z niepełnosprawnością od 2 do 5 razy częściej są ofiarami przemocy niż osoby pełnosprawne. Jednak odsetek podejmowanych interwencji w przypadkach podejrzenia przemocy wobec tych osób jest stosunkowo niski. Osoby  z niepełnosprawnością intelektualną nie są w stanie same poszukać pomocy, a ich nauczyciele, asystenci, rodzice, opiekunowie najczęściej nie podejmują działań interwencyjnych, które mogłyby poprawić sytuację osób z NI doświadczających przemocy.

Od lipca 2020r. Stowarzyszenie SZANSA rozpoczęło projekt „Zareaguj-pomożesz
– przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) doświadczających przemocy” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Zareaguj-pomożesz” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie możliwości ochrony OzNI przed przemocą na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego, z możliwością rozszerzenia działań na kolejne powiaty. W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, profesjonaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (np. nauczyciele, wychowawcy, asystenci) oraz ich rodzice / opiekunowie mają możliwość skorzystania z takich działań jak:

KAMPANIA INFORMACYJNA

Przygotowanie broszury informacyjnej dla rodziców/opiekunów i profesjonalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ulotki dla osób z niepełnosprawnością.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Dla osób mających kontakt z osobami z OzNI, które doznały przemocy ze strony osób dorosłych oraz
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które będą w stanie podjąć terapię biorąc pod uwagę ich poziom umiejętności poznawczych.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Podczas spotkań zostaną omówione zagadnienia wiarygodności osób z NI, podejmowania interwencji
w przypadku podejrzenia, że osoba z NI może doznawać przemocy oraz aspekty prawne i dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pobierz broszurę

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.

Skip to content