Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 888 381 047 (BIURO), +48 888 586 246 (CPD)
kontakt@szansa.glogow.pl

NewGenderation

Głównym celem projektu NewGenderation jest przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć wśród dzieci i młodzieży.

Działania projektu adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 18 lat w Głogowie i okolicach. W projekcie przewidziano wiele działań. Między innymi: szkolenie dla trenerów (10 wyszkolonych osób do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą), warsztaty edukacyjne w głogowskich szkołach, trzy wakacyjne warsztaty wyjazdowe dla 90 dzieci i młodzieży, kampanie edukacyjne w szkołach w Głogowie, opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne (na temat przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć) oraz otwarte szkolenie online.

Odwiedź stronę projektu na Facebooku

Partnerzy w projekcie

Proejkt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo (2014-2020)” oraz przez Gminę Miejską Głogów