Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Projekt Barnahus

Projekt Barnahus Polska Sieć Centrów Pomocy Dzieciom

Barnahus Polska to projekt realizowany od października 2019 do września 2021 przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (Warszawa), Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (Białystok) oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (Głogów). Projekt finansowany jest środków Unii Europejskiej w ramach programu JUST.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój sieci Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce po to, aby dzieci krzywdzone miały dostęp do przyjaznej, wysoce profesjonalnej i skutecznej oferty pomocy.

Działania

Projekt przewiduje realizację wielu działań głownie ukierunkowanych na rozwój kompetencji i potencjału kadry, która zaangażowana jest w pracę Centrum Pomocy Dzieciom. Działania te obejmują między innymi:

SZKOLENIA

Szkolenia dla kadry CPD i innych instytucji na temat przesłuchiwania dzieci, pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, dotyczące dotyczące przyjaznego przesłuchania i prawnej reprezentacji dzieci w postępowaniu karnym i cywilnym oraz szkolenia antydyskryminacyjne.

KLUB PRAWNIKA

Spotkania i szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji prawników pracujących w CPD

KAMPANIE

Szkolne kampanie przeciwdziałające krzywdzeniu dzieci i promujące ofertę CPD poprzedzone szkoleniami dla młodych ludzi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo Unii Europejskiej (2014-2020)

Skip to content