Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Projekt Barnahus

Przywracamy dzieciństwo

Projekt Barnahus Polska Sieć Centrów Pomocy Dzieciom

Barnahus Polska to projekt realizowany od października 2019 do września 2021 przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (Warszawa), Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (Białystok) oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (Głogów). Projekt finansowany jest środków Unii Europejskiej w ramach programu JUST.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój sieci Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce po to, aby dzieci krzywdzone miały dostęp do przyjaznej, wysoce profesjonalnej i skutecznej oferty pomocy.

Działania

Projekt przewiduje realizację wielu działań głownie ukierunkowanych na rozwój kompetencji i potencjału kadry, która zaangażowana jest w pracę Centrum Pomocy Dzieciom. Działania te obejmują między innymi:

SZKOLENIA

Szkolenia dla kadry CPD i innych instytucji na temat przesłuchiwania dzieci, pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, dotyczące dotyczące przyjaznego przesłuchania i prawnej reprezentacji dzieci w postępowaniu karnym i cywilnym oraz szkolenia antydyskryminacyjne.

KLUB PRAWNIKA

Spotkania i szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji prawników pracujących w CPD

KAMPANIE

Szkolne kampanie przeciwdziałające krzywdzeniu dzieci i promujące ofertę CPD poprzedzone szkoleniami dla młodych ludzi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo Unii Europejskiej (2014-2020)

Skip to content