Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Publikacja „W drodze”

Przywracamy dzieciństwo

NOWY PODRĘCZNIK

W DRODZE


Angażowanie młodych ludzi w edukację i działania na rzecz równości płci oraz przeciwdziałające przemocy uwarunkowenej płcią


Podręcznik jest wynikiem dwuletniego doświadczenia zdobytego podczas różnych działań w ramach projektu New Genderation, realizowanego przez SZANSĘ i organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Bułgarii.

W tym podręczniku omawiamy i analizujemy podejścia, które zastosowaliśmy, przedstawiamy konkretne narzędzia, które stworzyliśmy i wykorzystaliśmy, mówimy także o tym, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami, które możecie napotkać, i wreszcie, przedstawiamy wiele pomysłów na to, jak zwiększyć motywację młodych ludzi do działania na rzecz równości płci
i przeciwdziałania przemocy uwarunkowanej płcią.

POBIERZ PODRĘCZNIKDOWNLOAD (in English)


—————————————————————–
Działanie w ramach projektu NewGenderation współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo (2014-2020)

Skip to content