Standardy ochrony dzieci wśród organizacji i instytucji na Dolnym Śląsku

 Standardy Ochrony Dzieci

Odbiorcami projektu są nstytucje i organizacje z terenu województwa dolnośląskiego zajmujące się pracą z dziećmi i młodzieżą, w tym z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniami uchodźczymi.

Projekt realizowany jest przez SZANSĘ od września 2022 do czerwca 2023.

Czym są standardy ochrony dzieci?

Działania w projekcie

1. Działania edukacyjne: szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje nt. wdrażania Standardów Ochrony Dzieci
2. Opracowanie i produkcja materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla organizacji i instytucji nt. wdrażania Standardów Ochrony Dzieci
3. Prowadzenie indywidualnych konsultacji eksperckich lub grupowych spotkań monitorujących dla organizacji i instytucji w zakresie wdrażania Standardów Ochrony Dzieci
4. Promowanie prowadzonych działań w środowisku lokalnym
5. Działania edukacyjne nt. Standardów Ochrony Dzieci dla kadry wnioskodawców

Skip to content