Inauguracja projektu – zapisz się

30 listopada o godz. 10:00 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA organizuje spotkanie inaugurujące realizację projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?” jest zwiększenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz wsparcie młodych ludzi w radzeniu sobie z konsekwencjami tych zjawisk. Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ

Na spotkanie zapraszamy:

  • nauczycieli / nauczycielki szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych
  • pedagogów i psychologów szkolnych
  • uczniów / uczennice z głogowskich szkól ponadpodstawowych oraz z 7 i 8 klas szkół podstawowych
  • przedstawicieli / przedstawicielki organizacji pozarządowych pracujących z młodymi ludźmi

Cele spotkania:

  • zapoznanie osób uczestniczących z działaniami projektu “Czy z młodymi wszystko w porządku?” oraz omówienie sposobów zaangażowania się w działania projektowe
  • rozpoznanie potrzeb osób uczących i uczących się związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy

Program spotkania:

9:30     Rejestracja

10:00    Otwarcie spotkania – Anna Lechowska, Prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

10:15    Przedstawienie projektu oraz możliwości zaangażowania się w działania projektowe – Dariusz Grzemny – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

10:40    Jak szkoły w Głogowie przeciwdziałają dyskryminacji, wykluczeniu i przemocy? – debata

11:15    Przerwa (poczęstunek)

11:45    Praca w grupach: rozpoznanie potrzeb osób uczących i uczących się związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy

12:15    Prezentacja rezultatów pracy w grupach i dyskusja

13:00    Zakończenie spotkania

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić zgłoszenie dostępne poniżej do 26 listopada 2021 (osoby pracujące w szkole mogą wziąć ze sobą na spotkanie maks. 4 uczniów / uczennic (prosimy poczekać chwilę na załadowanie formularza:

Skip to content