Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Spotkanie podsumowujące projekt „Czy z młodymi wszystko w porządku?”

Przywracamy dzieciństwo

19 maja 2023 zorganizowaliśmy konferencję kończącą projekt pod tytułem „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy i dyskryminacji?”, w której udział wzięło 31 osób. Podczas konferencji prezentowaliśmy działania w projekcie. Osoby uczestniczące miały możliwość wysłuchania dwóch wystąpień: „Co szkoła może zrobić, aby zapobiegać i przeciwdziałać dyskryminacji? – Paulina Kowalczyk-Burek, psychoterapeutka oraz Jak wspierać dzieci i młodych ludzi w kryzysie zdrowia psychicznego w szkole? – Katarzyna Hanke, psychoterapeutka. Dyskutowaliśmy również o tym, jakie są potrzeby szkól w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Podczas konferencji wręczyliśmy także pełnomocniczce Prezydenta Miasta Głogowa rekomendacje do Gminnego Programu Rozwiązywania problemów Społecznych. Konferencję prowadzili: koordynator projektu Dariusz Grzemny oraz Paulina Kowalczyk-Burek – psychoterapeutka.

Finansowanie projektu
Skip to content