Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Zrealizowane projekty

Przywracamy dzieciństwo

Are the young people all right?

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA od października 2021 do maja 2023. Celem projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?” było zwiększenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz wsparcie młodych ludzi w radzeniu sobie z konsekwencjami tych zjawisk.

Find out more

New Genderation

Głównym celem projektu NewGenderation jest przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć wśród dzieci i młodzieży.
Działania projektu adresowane były do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 18 lat w Głogowie i okolicach.

Projekt był realizowany od listopada 2017 do stycznia 2020.

Find out more

Projekt STAR

STAR (Stand Together Against Racism) to trzyletni projekt realizowany we współpracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z organizacjami: Cazalla Intercultural z Hiszpanii, Pro-European Network z Bułgarii i REDU z Włoch. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. niewidzialnego rasizmu i różnym formom nietolerancji w życiu młodych ludzi, w tym mowie nienawiści w internecie.

Projekt był realizowany od grudnia 2017 do maja 2021.

Find out more

Zareaguj – pomożesz

Od lipca do grudnia 2020 Stowarzyszenie SZANSA realizowało projekt „Zareaguj-pomożesz – przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) doświadczających przemocy” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Projekt „Zareaguj-pomożesz” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie możliwości ochrony OzNI przed przemocą na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego, z możliwością rozszerzenia działań na kolejne powiaty.

Find out more

Be INclusive

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA od 2019 do 2022 r. i miał na celu zwiększenie różnorodności, równości, włączenia i uczestnictwa WSZYSTKICH młodych ludzi w różne działania młodzieżowe.

Find out morePobierz publikację

Barnahus Poland

Barnahus Polska to projekt realizowany od października 2019 do czerwca 2022 przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (Warszawa), Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (Białystok) oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (Głogów). Projekt finansowany jest środków Unii Europejskiej w ramach programu JUST.
Celem projektu było wzmocnienie i rozwój sieci Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce po to, aby dzieci krzywdzone miały dostęp do przyjaznej, wysoce profesjonalnej i skutecznej oferty pomocy.

Find out more
Skip to content