Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Szansa na lepsze – rozwój poradnictwa specjalistycznego

Przywracamy dzieciństwo

Strengthening the activities and development of the organisation

Projekt „Szansa na lepsze – rozwój poradnictwa specjalistycznego” ma na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu usług poradniczych dla naszych odbiorców. 
The main reason for the project is the need to strengthen the activities and institutional development of SZANSA by standardising the counselling services provided. The standards introduced will contribute to greater visibility and credibility of our activities.

Activities in three areas

1

Institutional development: sustainability and innovation in the counselling organisation and improvement in the quality of service provision

Upgrading of premises, digitalisation of management, increasing the competence of counselling experts and managers, standardisation of services

2

Support for the implementation of counselling services

Provision of counselling services

3

Edukacja – upowszechnienie – integracja

Public awareness campaign and conference

Beneficiaries of the measures

Recipients of specialised counselling services offered in the SZANSA Association - they will be able to benefit from psychological, legal, pedagogical and social assistance counselling and other types of counselling according to the needs of the target group. Counselling will also be provided in Ukrainian. The counselling will be available to residents of the Lower Silesian Voivodeship, nearby districts in the Lubuskie and Wielkopolskie Voivodeships, as well as people from Ukraine.

SZANSA Association staff Providers of specialised counselling services will be able to benefit from courses and trainings that enhance counselling skills and/or lead to qualifications (Solution Focused Therapy). All forms of competence enhancement will be in the area of working with a child in crisis, a child victim of crime and their family. At least 7 people from the Association's team will take part in the educational forms mentioned above.

Local community –  Przewiduje się zrobienie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej roli poradnictwa i korzystania z pomocy psychologicznej, wsparcia prawnego, poradnictwa pedagogicznego, które może zapobiec kryzysom i pomóc rodzinie/dziecku w kryzysie. Kampania będzie organizowana na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego (powiat nowosolski, wschowski) i wielkopolskiego (powiat leszczyński).

Institutions and organisations working in the area with the child and family, including professional groups having contact with the child and family in their work. Advice, educational activities and consultations on working with the child and family are planned for this group. Such forms of counselling are especially needed for teachers, educators who, having daily contact with the child, can observe and learn about difficulties in the child's family. It often happens that teachers need consultation or specialised advice on how to react to, for example, a situation of violence in the child's family. The campaign activities and the conference are also designed for this group. It is expected that at least 20 institutions that have contact with the child and family in their work will benefit from the above-mentioned forms of support

Kampania: Szukaj pomocy dla swojego dziecka

Skip to content