Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Polityka Ochrony Dzieci w placówkach oświatowych

Przywracamy dzieciństwo

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Krzywdzenie dzieci jest poważnym problemem społecznym. Dziecko swoim zachowaniem, objawami fizycznymi może pokazywać, że nie czuje się bezpieczne w rodzinie, że jest krzywdzone, że potrzebuje pomocy.
Nie zawsze jest wiadomo według jakich zasad postępować w sytuacji, gdy dziecko może doznawać przemocy, jak rozmawiać o takich sytuacjach z dzieckiem oraz jakie podjąć kroki, by skutecznie pomóc dziecku.
W rozpoznawaniu sytuacji dziecka szczególną rolę, ale i nadzwyczajne możliwości mają nauczyciele/ pracownicy placówek oświatowych.
Pracownicy szkoły / przedszkola / placówki oświatowej, którzy umieją rozpoznać oznaki krzywdzenia – mogą podjąć interwencję, która pomoże dziecku w jego trudnej sytuacji.
Niezmiernie ważne jest by pracownicy placówek oświatowych wiedzieli jakimi zasadami kierować się w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.
Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez szkoły oraz przedszkola od 27 września do 31 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, który jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

O projekcie

Projekt skierowany jest do pracowników dolnośląskich placówek oświatowych: nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych osób zatrudnionych w tych placówkach.

Następnym krokiem jest przygotowanie razem z przedstawicielami placówek oświatowych dokumentu zawierający procedury postępowania w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone – Politykę Ochrony Dzieci.

Głównym założeniem projektu jest przeszkolenie pracowników placówek oświatowych z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz wprowadzenie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych.

Projekt jest realizowany w oparciu o założenia programu „Chronimy dzieci”, rekomendowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Czym jest polityka ochrony dzieci?

Polityka Ochrony Dzieci jest dokumentem, który wyznacza zasady postępowania w sytuacji, gdy dziecko może doznawać przemocy. Dzięki wdrożeniu Polityki w swoich placówkach nauczyciele i dyrekcja posiada konkretne narzędzie oraz procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka. Taki dokument pozwala też na zwiększenie wiarygodności i rzetelności dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie danej placówki.

Co oferujemy w ramach projektu

• Szkolenia/warsztaty podnoszące kompetencje pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu
• Przygotowanie dokumentów Polityki Ochrony Dzieci dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych określających standardy postępowania w obszarze ochrony dziecka
• Konsultacje specjalistyczne
• Materiały edukacyjne

Korzyści z uczestnictwa w projekcie

• Szkoła / przedszkole / placówka będzie posiadała ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, w postaci Polityki Ochrony Dziecka
• Pracownicy będą przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania interwencji, rozmowy z dzieckiem.
• Pracownicy będą wiedzieli w jaki sposób postępować w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka lub w sytuacji kryzysowej dla dziecka.

Pliki do pobrania

PRZEWODNIK DO POMAGANIA – PLAKAT
POBIERZ
PRZEWODNIK DO POMAGANIA – PLAKAT – WERSJA Z RAPORTEM DOSTĘPNOŚCI
POBIERZ
PRZEWODNIK DO POMAGANIA
POBIERZ
PRZEWODNIK DO POMAGANIA – WERSJA Z RAPORTEM DOSTĘPNOŚCI
POBIERZ
PRZEWODNIK DO POMAGANIA – WERSJA Z RAPORTEM DOSTĘPNOŚCI; WYSOKI KONTRAST
POBIERZ

Projekt dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Skip to content