Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Centrum Pomocy Dzieciom

Film promujący Centrum Pomocy Dzieciom zrealizowany przez Juice.pl

Co to jest CPD?

CPD to miejsce, gdzie dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzyma kompleksową pomoc, gdzie ma zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W CPD jest pokój przesłuchań, w którym dzieci mogą być przesłuchiwane przez sąd w przyjaznych, bezpiecznych warunkach.

Dla kogo jest CPD?

CPD to miejsce dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

Kiedy jest otwarte CPD?

CPD czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie. 

Dobro dziecka

Dobro dziecka odgrywa pierwszoplanową rolę we wszystkich działaniach podejmowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie na rzecz dziecka oraz niekrzywdzących członków rodziny / opiekunów / osób opiekujących się. Jest to standard horyzontalny, skorelowany z każdym działaniem podejmowanym w CPD.

We wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz dziecka oraz niekrzywdzących członków rodziny/opiekunów/osób opiekujących się, przede wszystkim brany jest pod uwagę najlepiej pojęty interes dziecka/dobro dziecka.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Działanie realizowane w ramach projektu Sieć Centrów Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowanego ze środków The Velux Foundations.

Działanie Centrum Pomocy Dzieciom jest możliwe dzięki wsparciu następujących firm i instytucji: