Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy

Przywracamy dzieciństwo

W obliczu wojny, kryzysu humanitarnego, ryzyko krzywdzenia dzieci jest znacznie wyższe. Organizacje zajmujące się ochroną dzieci przed przemocą podają, że 54% dzieci uchodźczych ma doświadczenia związane z przemocą, w tym około 20% z wykorzystywaniem seksualnym.

Od marca 2022 po rozpoczęciu wojny na Ukrainie oferta Stowarzyszenia SZANSA została dostosowana do potrzeb rodzin i dzieci uchodźczych z Ukrainy przybyłych do naszego regionu

Zapewniamy pomoc dla dzieci, ich rodziców/opiekunów.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci współpracujemy z przedstawicielami instytucji i organizacji, które zapewniają opiekę tymczasową dla uchodźców z Ukrainy

Nasza oferta:

– pomoc psychologiczna dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. Świadczymy pomoc w języku rosyjskim i ukraińskim

-organizujemy bezpieczne miejsca spotkań dla dzieci

– utworzone jest bezpieczne miejsce spotkań dla młodych ludzi

– uczymy języka polskiego młodych ludzi i dorosłych

-organizujemy tematyczne spotkania informacyjne

– dla dzieci wymagających pomocy specjalisty organizujemy konsultacje specjalistyczne (logopedyczne, psychiatryczne, inne)

– zapewniamy pomoc materialną dla dzieci/rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej

– wydajemy materiały informacyjne o naszej ofercie

– na facebook’u powstała grupa „Głogów dla dzieci z Ukrainy”, gdzie zamieszczamy sprawdzone oferty zajęć, pomocy dla dzieci i młodzieży

– organizujemy 2 edycje półkolonii dla dzieci, współpracujemy przy tym z ośrodkami opieki tymczasowej dla uchodźców

– organizujemy działania promujące wprowadzenie standardów bezpieczeństwa dla dzieci w miejscach ich tymczasowego pobytu (spotkania bezpośrednie, webinaria, dystrybucja materiałów)

– wszystkie materiały informacyjne, ogłoszenia są tłumaczone na język ukraiński

Projekt/ulotka/warsztaty współfinansowane/finansowane ze środków organizacji Plan International przekazanych przez Disaster Emergency Committee w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Drzewo i Jutro

Półkolonie dla dzieci ukraińskich z terenu powiatu głogowskiego” w terminie 04.07- 08.07.2022 jest finansowany przez Fundację Drzewo i Jutro

Skip to content