Szkolenie kadry nauczycielskiej

W realizowanym przez nas projekcie „Czy z młodymi wszystko w porządku?” przygotowujemy portal edukacyjny dla nauczycieli / nauczycielek i młodych ludzi. Dziś, 10 stycznia 2022 przeprowadziliśmy szkolenie dla 14 osób, podczas którego uczyliśmy / uczyłyśmy się na temat przemocy i dyskryminacji, czyli dwóch głównych tematach w projekcie.

Podczas spotkania omówiono także przygotowania do tworzenia portalu i podzielono się obowiązkami.

Skip to content