Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Are the young people all right?

Przywracamy dzieciństwo

Projekt przeciwko przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu

Celem projektu „Czy z młodymi wszystko w porządku?” było zwiększenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek dot. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu oraz wsparcie młodych ludzi w radzeniu sobie z konsekwencjami tych zjawisk.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA od października 2021 do maja 2023.

Project activities

All activities in the project are included in three thematic blocks

EDUCATION

Development of an educational platform on combating violence, discrimination and exclusion together with teachers and young people and webinars and trainings for teachers.

ACTION - REACTION

Social campaign for young people against violence, discrimination and exclusion created by young people. Psychological support for young people, teachers (including self-help groups)

PARTICIPATION

Meetings with representatives of institutions and organisations working with and for young people; development of recommendations for the Municipal Programme for Combating Violence; evaluation of the project

Skip to content